קפה הצבי

בית קפה באורוות האמנים 
אורוות האמנים פרדס חנה